Hässleholms kommun

För dig som vill bli god man

Vill du göra en viktig insats för den enskilde och samhället? Vi söker gode män och förvaltare till olika typer av uppdrag. Behovet av din hjälp är stort!

Carina Råbrant, god man för Hässleholms kommun.

Vad gör en god man

Att vara god man, eller förvaltare, innebär att du företräder en enskild person och bevakar dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Uppdraget som god man eller förvaltare varierar beroende på den enskildes situation.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Innan du kan bli förordnad som god man eller förvaltare gör överförmyndaren en lämplighetskontroll. Det finns fem krav som lagstiftaren framfört att en person behöver uppfylla för att kunna förordnas som god man eller förvaltare. Det krävs att personen är följande:

  • erfaren
  • rättrådig
  • i övrigt lämplig
  • inte vara satt under förvaltarskap
  • myndig

Den här kompetensen behöver du

För att kunna bli god man eller förvaltare behöver du vara insatt i hur samhället fungerar och kunna uttrycka dig väl inom det svenska språket både i tal och i skrift. Som en del av denna lämplighetsbedömning inhämtas utdrag från Kronofogdemyndigheten, Polisens belastningsregister och socialregistret.

Det här behöver du lära dig

För att bli aktuell som god man eller förvaltare ska du ha genomgått en webbutbildning och ha skickat in bevis på att du fått godkänt resultat på tillhörande test.

Du får tillgång till utbildningen genom att köpa och läsa boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt, Studentlitteratur. Boken kostar cirka 420 kr inklusive moms. Spara kvittot för boken. Blir du bedömd som lämplig som god man/förvaltare får du tillbaka utlägget när du inkommit med årsredovisning i ditt första uppdrag.

Filmer: En god man berättar

I de här korta filmerna på YouTube får du veta mer om hur det är att vara god man och hur ett första möte med en huvudman kan gå till.

Intervju med Carina Råbrant, god man för Hässleholms kommun Länk till annan webbplats.

Går det jobba heltid som god man? Länk till annan webbplats.

Första mötet med en huvudman Länk till annan webbplats.

Kan anhöriga bli god man eller förvaltare?

Det finns inget i lagen som hindrar att en anhörig är god man eller förvaltare. Överförmyndaren ska dock avgöra om personen är lämplig utifrån samma kriterier som gäller för alla som vill bli god man eller förvaltare.

Arvode

En god man eller förvaltare har rätt till ett arvode för sin insats och för utlägg för kostnader i samband med uppdraget, till exempel för resor till och från huvudmannen, porto samt telefonsamtal. Det är överförmyndaren som avgör hur stort arvodet ska vara. Storleken på arvodet kan också variera beroende på vilka uppgifter som ingår i uppdraget och den tid som har lagts ner. Som utgångspunkt är det huvudmannen som ska betala arvodet.

Överförmyndaren utgår från de riktlinjer som Sveriges Kommuner och Regioner fastställt gällande arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Ett godmanskap är en frivillig insats som den enskilde måste samtycka till. Den enskilde har kvar sin rättshandlingsförmåga och allt som den gode mannen gör för den enskildes räkning kräver dennes samtycke. Undantag för samtycke är om den enskilde inte förstår vad saken gäller vilket styrks med ett läkarintyg.

Om det inte är tillräckligt med ett godmanskap kan ett förvaltarskap anordnas. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som innebär att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga. Om den enskilde tecknar ett avtal utan förvaltarens samtycke kan förvaltaren häva avtalet. Den som har en förvaltare blir inte omyndigförklarad utan har kvar rättigheter såsom exempelvis att rösta i allmänna val, gifta sig samt bestämma om behandling inom sjukvården.

Gör en intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

Om du vill göra en viktig insats för den enskilde och för samhället skicka in din intresseanmälan idag. Du gör skillnad!

När du skickar in din intresseanmälan hämtar vi utdrag från Kronofogdemyndigheten, Polisens belastningsregister och socialregistret.

Därefter hör vi av oss till dig och går igenom processen.

Personuppgifter
Personuppgifter
Intresseanmälan avser * (obligatorisk)
Intresseanmälan avser


Tidigare erfarenhet som god man/förvaltare * (obligatorisk)
Tidigare erfarenhet som god man/förvaltareHar du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun? * (obligatorisk)
Har du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun?
Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: