Hässleholms kommun

För dig som behöver god man eller förvaltare

Om du behöver hjälp med din ekonomi och få dina rättigheter bevakade kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare.

Så här fungerar det med god man eller förvaltare

Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap eller förvaltareskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

Bevaka rätt

Innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller att företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning.

Förvalta egendom

Innebär att ta hand om huvudmannens egendom. Ställföreträdaren ska exempelvis betala räkningar, göra en budget med huvudmannen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Sörja för person

Innebär till exempel att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har en meningsfull fritid och att dennes medel används på bästa sätt.

Vem kan få en god man eller förvaltare?

God man är en insats som bara kan beviljas om ditt behov av hjälp beror på en funktionsnedsättning eller sjukdom.
Om ditt behov av hjälp kan tillgodoses på annat sätt exempelvis genom en fullmakt behöver du inte en god man. Godmanskap är frivilligt och du måste samtycka till ett godmanskap. En god man kan ge råd och förslag men det är du som huvudman som själv tar besluten.

För att få en förvaltare är det samma krav som att få en god man. Skillnaden är vilket hjälpbehov du har. Du kan bara få en förvaltare om god man inte är tillräckligt. För att få en förvaltare måste det finnas en risk att andra lurar dig på pengar eller att du inte samarbetar med din god man vilket leder till att din god man får svårt att hjälpa dig. Om du har en förvaltare kan denne fatta beslut utan ditt godkännande.

Ansök om god man eller förvaltare

Om du är över 18 år kan du själv ansöka om god man eller förvaltare. En nära anhörig kan också ansöka om att du är i behov av en god man eller förvaltare. Din ansökan skickas till Hässleholms tingsrätt. Anser socialförvaltningen eller omsorgsförvaltningen att du är i behov av en god man eller förvaltare kan de göra en anmälan till överförmyndaren. Det är tingsrätten som beslutar om du har rätt till en god man eller förvaltare.

Hur lång tid det tar innan du får beslut om du får god man eller förvaltare beror på vilken utredning överförmyndaren behöver inhämta och hur fort det går att hitta en person som vill bli din god man eller förvaltare. Du kan själv föreslå vem du vill ska bli din god man eller förvaltare i din ansökan men det krävs att överförmyndaren godkänner ditt förslag.

Gör en egen ansökan

Ansökan till tingsrätten - god man eller förvaltare Pdf, 488.1 kB.

Ansökan från en anhörig

Ansökan till tingsrätten - god man eller förvaltare Pdf, 561.6 kB.

Förvaltningarnas anmälan vid behov av god man eller förvaltare

Anmälan till överförmyndaren Pdf, 635.5 kB.

Vem betalar arvodet?

Huvudreglen är att det är du som huvudman som själv ska betala arvodet till god man eller förvaltare. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser i relation till aktuellt prisbasbelopp. Om dina inkomster före skatt understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet och du har tillgångar som understiger 2 gånger prisbasbeloppet betalar kommunen arvodet.

Så når du överförmyndaren

Kontakta oss genom Hässleholms kommuns kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00.


Telefontid: tisdag och torsdag klockan 10-12, onsdag klockan 13-15.


Besökstid: måndag - fredag klockan 10-12. Ring gärna eller skicka meddelande innan besök.


Övriga tider hänvisar vi till vår e-post.

overformyndaren@hassleholm.se


Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm


Överförmyndare: Ulf Berggren

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: