Hässleholms kommun

Bli kontaktperson för vuxna

Vill du engagera dig i ungdomar eller vuxna som behöver stöd? Då kan du bli kontaktperson!

Det här gör du som kontaktperson

Som kontaktperson träffar du en ung eller vuxen människa en eller ett par gånger i veckan. Då bidrar du till en meningsfull fritid, bryta isolering, ge stöd i vardagssituationer och vara en vuxen person som lyssnar. Du får en mindre ekonomisk ersättning för din hjälp.

Det är värdefullt om du har möjlighet att vara ett stöd en längre tid om behovet finns, samtidigt som det är viktigt att veta att syftet med kontakten är att den som du hjälper ska bli självständig.

Uppdraget som kontaktperson till en vuxen medmänniska kan till exempel innebära att du:

  • stöttar en person som har varit utsatt för våld i en nära relation och som till följd av detta har blivit ensam och isolerad. Du hjälper också till att etablera nya sociala kontakter.
  • stöttar en ung person vars föräldrar inte är tillgängliga, ut i vuxenlivet genom att vara en förebild, finnas till hands. Du visar också hur man sköter ett hushåll, och uppmuntrar till skola eller sysselsättning och andra positiva sociala aktiviteter.

Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan om att bli jourhem via vår e-tjänst. Du kan ringa till vårt kontaktcenterpå 0451-26 70 00 för att få veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson.

Om du inte har BankID kan du fylla i en intresseanmälan på en blankett. Du får blanketten via vårt kontaktcenter.

kontaktcenter@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: