Hässleholms kommun

Akut hjälp

Här finns telefonnummer och mer information om vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd och hjälp.

SOS Alarm -112

Vid akut nödsituation där hjälp behövs på en gång, till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Sociala jouren - 040-676 90 58

Vid akuta sociala ärenden på kvällar, nätter och helger, till exempel om du misstänker att barn eller ungdomar far illa, är utsatt för våld och behöver hjälp, har problem med missbruk eller är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Trygghetslarm - 044-200 400

Om du larmar med din larmklocka ringer trygghetslarmet upp Larmcentralen i Kristianstad. Om du inte svarar när de ringer upp dig i telefon, åker alltid hemtjänstpersonal hem till dig inom en timme.

Kristeam och krishantering

Om en större olycka eller katastrof inträffar i kommunen, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen finns kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). POSOM är ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga och kontaktas via kommunens kontaktcenter.

Kristeam och krishantering

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: