Hässleholms kommun

Bli familjehem

Ibland behöver ett barn och unga en bonusfamilj. En familj som ger dem stöd och kärlek när det inte fungerar hos föräldrarna. Väljer du att öppna din famn och ditt hem för ett barn som behöver dig, gör du en fantastisk insats och kan påverka barnets framtid.

Vi behöver dig!

Det finns många barn som behöver trygghet, kärlek och omsorg, så vi vill gärna ha kontakt med dig. Din hjälp och ditt hjärta behövs. Vårt kontaktcenter hjälper dig vidare till en handläggare på socialförvaltningen. Handläggaren jobbar med utredning av familjehem och kan ge dig mer information om uppdraget.

Bli familjehem!

Gör en intresseanmälan om att bli familjehem via vår e-tjänst. Du kan ringa till vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00 så hjälper vi dig vidare i kontakten med socialförvaltningen.

Om du inte har BankID kan du fylla i en intresseanmälan på en blankett. Hör du av dig till vårt kontaktcenter.

kontaktcenter@hassleholm.se

Vad är ett familjehem?

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid, men även kortare placeringar kan vara aktuella. Det finns många anledningar till varför ett barn behöver en bonusfamilj; föräldrarna kan till exempel ha problem med sjukdom, missbruk eller kriminalitet. Barnet kan också vara ensamt i Sverige eftersom han eller hon har flytt sitt hemland. Är du ensamstående? Har du egen familj? Bor du på landet eller i stan? Oavsett hur din hemsituation ser ut kan du bli familjehem.

Hur blir jag familjehem?

Tillsammans med en handläggare går du igenom vad det innebär att vara familjehem. Vi gör sedan en utredning för att försäkra sig om att du har möjligheter att ge barnet ett bra hem. Vi vill till exempel veta att du har en stabil hemsituation, ordnad ekonomi, samt tid och plats för barnet. Oavsett anledning till att barnet inte fått rätt omsorg tidigare så ska du vara dess trygga famn, och ge en ordnad och kärleksfull omvårdnad och uppväxt.

Ett delat ansvar

Vi vet att det kan innebära mycket jobb med att vara familjehem, så vi finns här för dig. Vi ger dig stöd och handledning. Och vi samarbetar med alla runt barnet - dess föräldrar, socialsekreterare och andra som kanske finns i barnets närhet. Allt för att barnet ska få en trygg och bra uppväxt. Som familjehem får du även ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning för att kunna fullfölja ditt uppdrag.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: