Hässleholms kommun

Hemtjänst

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. Att kunna få hjälp av hemtjänsten ger dig möjlighet att kunna bo kvar hemma, även när du behöver stöd och hjälp. Hemtjänst vänder sig till dig som behöver stöd och hjälp i hemmet, oavsett ålder.

Medarbetare på Hemtjänst Norr.

Hemtjänst Norr är en av de arbetsgrupper som finns för de kommuninvånare som behöver hemtjänst.

Hjälp hemma

Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av omsorg, stöd och hjälp som du kan få i ditt eget hem. Syftet är att underlätta det dagliga livet och att du ska kunna känna dig trygg hemma och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

Genom hemtjänsten kan du få olika former av hjälp. Det kan handla om att du får hjälp med både dina fysiska, psykiska och sociala behov.

Vi finns för dig

Det finns 12 hemtjänstgrupper i Hässleholms kommun, vilket gör att du kan få hjälp oavsett vilken ort du bor på. Du som behöver hjälp nattetid kan också få det via nattpatrullen. I varje hemtjänstgrupp ingår ungefär 35-40 medarbetare, som är undersköterskor eller vårdbiträden. Hemtjänsten är en mångkulturell arbetsplats och inom våra arbetsgrupper finns det många medarbetare som pratar många olika språk.

Följande hemtjänstgrupper finns i kommunen:

 • Hemtjänst Tyringe Nord
 • Hemtjänst Tyringe Syd
 • Hemtjänst Sösdala
 • Hemtjänst Vinslöv
 • Hemtjänst Hästveda
 • Hemtjänst Vittsjö/Bjärnum
 • Hemtjänst Väster 1
 • Hemtjänst Väster 2
 • Hemtjänst Centrum
 • Hemtjänst Öster
 • Hemtjänst Norr
 • Nattpatrullen

I Hässleholms kommun finns inga privata utförare av hemtjänst.

Exempel på vad kan du få hjälp med:

 • gå på toaletten
 • förflytta dig
 • städa
 • bädda sägen
 • slänga sopor
 • tvätta
 • handla
 • duscha
 • klä av och på dig
 • lämna matlåda
 • göra i ordning enklare mat
 • trygghetslarm
 • ledsagning till aktivitet

Trygghetslarm

Du som är 75 år eller äldre och bor kvar hemma, har rätt att få ett trygghetslarm. Du kan lätt ansöka om detta via vår e-tjänst och vi tillämpar så kallad förenklad biståndsbedömning, vilket gör att du kan få ditt trygghetslarm snabbt och lätt.

Ansök om trygghetslarm via vår sida om trygghetslarm och trygghetskamera

Så ansöker du

Du som behöver stöd och hjälp i din vardag kan ansöka om hemtjänst. Det gör du genom att kontakta kommunens biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter, som nås på telefonnummer 0451-26 70 00. Biståndshandläggarnas telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30-9:30 samt onsdag 13:30-14:30.

Så bedöms din ansökan

När biståndshandläggaren har fått in din ansökan görs en utredning av vilken hjälp du behöver och fattar sedan ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Din ansökan om stöd och hjälp prövas individuellt och du kan få hjälp med sådant som du själv har svårt att göra eller som du inte kan få hjälp med på något annat sätt.

Din ansökan handläggs skyndsamt men hur lång tid det tar innan du kan få ditt beslut beror på vilken hjälp du ansöker om och om du behöver komplettera din ansökan med exempelvis ett läkarintyg. Du behöver först ge ditt samtycke till att vi inhämtar information från andra parter.

Så får du ditt beslut

När utredningen är klar skriver biståndshandläggaren ett beslut där det framgår om du har fått bifall eller avslag på de insatser som du har ansökt om. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det. Information om hur du gör för att överklaga finns med i beslutet.

När det är bestämt vilken hjälp du ska få blir du kontaktad av hemtjänsten i det område som du bor i. Därefter kan du tillsammans med hemtjänstens personal komma överens om när de ska börja hjälpa dig.

Fast omsorgskontakt

När du beviljas hemtjänst får du också en omsorgskontakt, som utses inom de närmsta veckorna efter att du har fått ditt beslut. Från och med den 1 juli 2023 är det lag på att din fasta omsorgskontakt även ska vara utbildad undersköterska. Inom en vecka efter att du fått din omsorgskontakt så erbjuds du också ett hembesök där du får träffa omsorgskontakten innan du börjar få hjälp av hemtjänsten.

Tanken med din fasta omsorgskontakt är att det ska finnas en utsedd person i hemtjänsten som lär känna dig och som har en helhetsbild över dina behov så att du får den hjälp som just du behöver. På så vis hoppas vi att du ska kunna känna dig trygg med att du kan få hjälp och stöd av personal som du känner igen och har en relation till.

Du och dina anhöriga kan alltid vända er till omsorgskontakten om ni har frågor eller synpunkter som gäller hur du får din hjälp. Om du behöver ansöka om att få mer hjälp och utökade insatser, så behöver du på nytt kontakta din biståndshandläggare.

Kontaktman

Du som endast har hjälp i form av serviceinsatser såsom städ och inköp eller trygghetslarm eller matleverans har istället för fast omsorgskontakt en kontaktman. Denna person behöver inte vara utbildad undersköterska.

Vem kommer till mig?

Vårt mål är att du i så stor utsträckning som möjligt ska få din hjälp utförd av samma personer. Vi arbetar aktivt med att förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten och har också lyckats förbättra detta de senaste åren.

Genomförandeplan

När du beviljas hemtjänst upprättas också en individuell så kallad genomförandeplan. I den finns information om hur du vill ha ditt stöd och din hjälp utförd. Utgångspunkten är dina behov och önskemål. Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan dig och hemtjänsten och uppdateras två gånger per år, eller när du har behov av detta. En anhörig närstående till dig får gärna medverka när genomförandeplanen upprättas.

Vanliga frågor

Kontakta biståndshandläggare

Du når biståndshandläggaren via Kontaktcenter:
Kontaktcenter:
0451-26 70 00

Hur mycket du betalar för att få hjälp från hemtjänsten eller hemsjukvården, beror på vad du har i inkomst och på din boendekostnad. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, som år 2024 är 2574 kronor.

 

Här är några exempel på vad olika hemtjänst insatser kostar år 2024:

 • Hemtjänst per timme: 414 kronor
 • Hemsjukvård per månad: 516 kronor
 • Larminstallation: 258 kronor
 • Månadskostnad för trygghetslarm: 258 kronor
 • Månadskostnad för extra larmklocka: 97 kronor
 • Trygghetsuppringning per månad 189 kr
 • Matleverans (måltid inklusive leveransen): 87 kronor/dag

Om du vill veta mer kan du be att få prata med en avgiftshandläggare via kontaktcenter: 0451-26 70 00.

 

Avgifter för hemtjänst

​Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du hyr eller äger din bostad.

Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.


Bostadstillägg på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.
Bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka om att få lagad mat hemlevererad, så kallad matdistribution. Du kan också ansöka om att få hjälp att göra i ordning enklare mat som du har hemma, exempelvis genom att värma färdigmat.

 

Om du vill ansöka om att få hjälp att ordna din mat så vänder du dig till en biståndshandläggare. Om du beviljas hemlevererad mat betalar du per portion, samt en avgift för att vi kör ut maten till dig.

 

Matsedel för dig som har matleverans vid hemtjänsten Länk till annan webbplats.

Om du har ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp när du behöver det. Det är en trygghet om du skulle ramla, eller plötsligt börja må dåligt. Trygghetslarm går att få som både armband och halsband. När du har ett trygghetslarm kan du få kontakt med larmcentralen genom att trycka på ditt larm. Larmet fungerar dygnet runt. Larmpersonalen meddelar då hemtjänstpersonalen att du behöver hjälp.


Jag vill veta mer om trygghetslarm

Om du vill vistas tillfälligt i en annan kommun och behöver hemtjänst där, så kontaktar du en biståndshandläggare i Hässleholms kommun. Biståndshandläggarna nås via kommunens kontaktcenter som har telefonummer: 0451-26 70 00.

Om du bor i en annan kommun och behöver hemtjänst under din vistelse i Hässleholm, behöver du kontakta biståndshandläggare i din hemkommun. Denna kan då ta kontakt med Hässleholms kommun.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: