Hässleholms kommun

Avgifter för dig som bor hemma

Du som bor hemma och behöver service-, vård- eller omsorgsinsatser, betalar en avgift för dessa. Hur mycket du behöver betala är reglerat av socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna är baserade på prisbasbeloppet, som är fastställt av regeringen och som blir justerat varje år.

Så mycket kostar det

Hur mycket du betalar beror på vad har för inkomst, vilken slags hjälp du får, samt hur mycket du betalar för ditt boende.

Ordinärt boende

Kostnad

Avlösning över 10 timmar, per timme

414 kronor

Boendestöd (per månad)

516 kronor

Hemtjänst (per timme)

414 kronor

Hemtjänst (planerad, icke avbeställd per tillfälle)

207 kronor

Hemsjukvård (per månad)

516 kronor

Larminstallation (per installation)

258 kronor

Trygghetslarm (per månad)

258 kronor

Trygghetslarm, extra larmklocka (per månad)

97 kronor

Trygghetsuppringning (per månad)

189 kronor

Särskild service (per månad)

2 574

kronor

Måltider

Kostnad

Distribuerad middag (per portion)

74 kronor

Distributionsavgift (per portion)

13 kronor

Sondmat (per förpackning)

39 kronor

Kosttillägg, specialprodukt (per styck)

74 kronor

Kosttillägg, specialprodukt (per förpackning om 4)

59 kronor

Dagverksamhet

Kostnad

Kost (per dag)

74 kronor

Korttidsboende

Kostnad

Omsorg (per dag)

85 kronor

Kost (per dag)

156 kronor

Du betalar inget för:

  • avlösning i hemmet 10 timmar per månad, därefter hemtjänstavgift
  • dagverksamhet (måltiderna är avgiftsbelagda)
  • uppsökande verksamhet
  • samordnad vårdplanering
  • behandling enligt smittskyddslagen
  • dubbelbemanning
  • kontaktperson.

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: