Hässleholms kommun

Fixartjänsten

Du som är 75 år eller äldre kan få hjälp med enklare sysslor i hemmet via den så kallade fixartjänsten. Tjänsten är gratis och är till för dig som bor hemma eller på ett något av våra trygghetsboenden, Juvelen och Pärlan.

Hjälp med enklare sysslor

Fixartjänsten är till för att du ska kunna få hjälp med enklare sysslor inomhus. Med "enklare sysslor" så menar vi sådant som det inte krävs en yrkeskunnig person för, såsom elarbeten, VVS-arbeten, eller att byta lås i en dörr.

Det vi kan hjälpa dig med är istället sådant som man oftast gör själv hemma. Det kan handla om att:

 • Sätta upp lampor och tavlor
 • Byta glödlampor och säkringar
 • Byta gardiner
 • Fästa upp sladdar
 • Kontrollera och montera brandvarnare
 • Pumpa rullstolsdäck
 • Hämta saker från vind eller källare
 • Sätta upp och ta ner stege vid sotarbesök
 • Smörja och justera lås.

Tänk på att om du exempelvis vill ha hjälp med att byta en glödlampa eller säkring behöver du ha den lampa eller säkring som du vill byta till hemma. Fixartjänsten gör inte fackmannamässiga arbeten.

Gäller endast inomhus

Eftersom fixartjänsten är till för enklare sysslor inomhus, så kan du inte få hjälp med att flytta, städa, klippa gräset, sköta trädgården, skotta snö, putsa fönster eller att plantera i balkong- och blomlådor.

Kollar brandskydd

Fixartjänsten kontrollerar brandskyddet hos dig genom att:

 • Kontrollera att brandvarnare finns och fungerar
 • Installera ny eller byta batteri i brandvarnare (som du får av Länsförsäkringar)
 • Fråga om det finns brandfilt och om den boende vet hur den ska använda filten
 • Fråga om det finns brandsläckare och om den boende kan använda den
 • Kontrollera om det finns spisvakt
 • Fråga om den boende vet hur den ska agera om det börjar brinna

Förebygger fallskador

Ett viktigt syfte med fixartjänsten är att förebygga fallskador. Därför hjälper vi gärna till med sådant som annars hade inneburit att du hade behövt klättra upp på en stol eller sträcka dig efter något som är svårt att nå.

Boka via kontaktcenter

Du är välkommen att boka fixartjänsten via Kontaktcenter på telefonnummer 0451-26 70 00.

Vanliga frågor

Fixartjänsten finns till för dig som är 75 år eller äldre och som bor hemma eller på något av våra trygghetsboenden, Juvelen eller Pärlan. Tjänsten är gratis. Du bokar fixartjänsten via Kontaktcenter på telefonnummer 0451-26 70 00.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: