Hässleholms kommun

Bostad med särskilt stöd och service

Ett boende med särskild service är en boendeform där din omvårdnad, stöd och service är anpassade efter dina behov och resurser. Oavsett du är ett barn, en ungdom eller vuxen kan du få en bostad med särskilt stöd och service.

I ett boende med särskild service ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det finns två olika slags boenden med särskilt stöd och service i vår kommun: gruppbostad och servicebostad.

Så ansöker du

Du ansöker om att få bo i en bostad med särskilt stöd och service hos en biståndshandläggare. Ring till vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00 för att få prata med en handläggare. Biståndshandläggarnas telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30-9:30 samt onsdag 13:30-14:30.

Boende för barn och ungdomar

Du som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning har rätt till stöd. Om du inte kan bo hemma hos dina föräldrar kan du ha rätt att bo i ett annat boende. Det kan vara ett familjehem, eller i en bostad med särskild service.

Boende för vuxna

Du som är vuxen och har en funktionsnedsättning kan få tillgång till ett boende med särskilt stöd. Det kan vara en gruppbostad med tillgång till personal dygnet runt som hjälper dig med det du behöver. Det kan också vara en servicebostad som är särskilt anpassad för dig, med stöd av personal.

Vilket boende du får beror på just dina behov och förmågor. I ditt boende kan du få hjälp med att till exempel duscha och sköta dina vardagssysslor. Du kan också få hjälp i kontakten med olika myndigheter.

Gruppboende

Ett gruppboende kan vara ett alternativ om du behöver mycket hjälp och omvårdnad i din vardag. I gruppbostaden finns ett litet antal lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen. Här kan du få service och omvårdnad dygnet runt.

Serviceboende

Du som bor på ett serviceboende har en egen lägenhet och tillgång till gemensam service och omvårdnad av personal. Här kan du få hjälp med till exempel praktiska saker i hemmet, gå ut och göra ärenden eller få någon att prata med en stund. Samtidigt kan du leva ett självständigt liv i din bostad. En lägenhet på ett serviceboende är oftast anpassad till dina egna behov och du har sällskap av andra som bor i samma typ av lägenheter nära dig.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

I vår kommun har vi särskilda boenden som är för dig som lever med en långvarig psykisk funktionsnedsättning som gör att det inte räcker att du får stöd i din egen bostad.

Vanliga frågor

Hur mycket du betalar för att ha särskild service beror på din inkomst och dina boendekostnader. Det beror också om du du lagar din mat själv eller inte

Läs mer om avgiften för dig som bor i bostad med särskild service.

I en gruppbostad har du en egen lägenhet eller ett eget rum som är anpassat efter dina behov. Här har du också tillgång till gemensamma utrymmen och tillgång till personal som kan hjälpa dig dygnet runt. Du kan bo på ett gruppboende om du har behov av hjälp och tillsyn dygnet runt.

I ett serviceboende bor du i en egen lägenhet som är anpassad efter dina behov. Du har tillgång till gemensam service, larm och socialt stöd av personal. Det finns oftast flera servicebostäder i samma hus eller i närheten.

I en bostad med särskild service har du en egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: