Hässleholms kommun

Avgifter för dig som bor i bostad med särskild service

Den 13 juni 2024 tog omsorgsnämnden beslut om en ny hyresmodell för lägenheter som tillhandahålls av omsorgsnämnden. För de som redan är boende i någon av omsorgsnämndens hyresbostäder så börjar de nya hyrorna att gälla från och med 1 november 2024. För hyresgäster som flyttar in från och med den 11 juli 2024 gäller den nya hyran direkt.


Nedan information gäller för dig som redan var hyresgäst när beslutet togs om ny hyresmodell.

Så mycket kostar det

Du som bor i bostad med särskild service betalar för den service, vård och de omsorgsinsatser som du får i din bostad. Avgifterna blir reglerade i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. Hur mycket du betalar för särskild service beror på vilken inkomst du har, dina boendekostnader samt om du själv sköter dina måltider eller om du på något sätt får hjälp med detta.

De flesta avgifterna är baserade på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Kategori

Kostnad

Särskild service (per månad)

+ 0 – 2 574 kronor

Helkost (per månad)

4 680 kronor

Middag på kommunens
äldreboenden (per måltid)

74 kronor

Distribuerad middag (per portion)

74 kronor

Distributionsavgift (per portion)

13 kronor

Hyra

3 285 kronor – 8 431 kronor

Hyra för bostad med särskild service

Bostad med särskild service som drivs av en privat aktör har en hyra på 4 831 kronor för 2022.

Sänkning av minimibeloppet

Du som är ensamstående och har fyllt 61 år kan få en sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med 9 procent.

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: