Hässleholms kommun

Stöd till vuxna med funktionsnedsättning

Du som är vuxen och har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, kan få stöd och hjälp på olika sätt. Tanken är att du ska kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Stödet blir anpassat utifrån dina behov.

Det här kan vi stötta dig med enligt Socialtjänstlagen

Om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd- och hjälpinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Tanken är att du ska kunna leva livet på dina villkor.

Korttidsvistelse

För dig som får mycket hjälp från dina anhöriga finns det möjlighet att få komma till ett korttidsboende vid vissa tillfällen. Ett korttidsboende är ett boende där du är under en kortare period. Att komma dit kan ge dig möjlighet att få ett miljöombyte, samtidigt som dina anhöriga kan få vila och göra sådant som de inte har möjlighet till annars. Ibland kan du även få bo en tid på ditt korttidsboende, om du för tillfället inte kan bo hemma av något skäl.

Ledsagarservice

Vår så kallade ledsagarservice finns till för dig som behöver ha sällskap när du till exempel ska på olika fritidsaktiviteter, teater eller liknande. Din ledsagare kan också följa med dig på en promenad eller om du vill besöka dina vänner. Ledsagarservicen blir alltså anpassad efter dina behov, men oftast följer din ledsagare med dig på olika aktiviteter i närheten av din bostad.

Så ansöker du om stöd enligt SoL

Du ansöker om stödinsats via en blankett. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken hjälp som ditt barn kan få. Om du behöver komma i kontakt med en biståndshandläggare så kan du göra det via vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 150.8 kB.

Det här kan vi stötta dig med enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan också ansöka om stöd och service enligt LSS (lagen om stöd och service). För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt gör vi en så kallad personkretsbedömning, där vi bedömer vilka behov av hjälp du har. Där efter kan vi tillsammans komma fram till vilken hjälp du har rätt till. Tanken med den hjälp som du kan få enligt LSS är att det ska ge dig möjlighet att leva ett självständigt liv.

Du omfattas av LSS om du tillhör någon av personkretserna.

  1. Personkrets 1: du som har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller ett autismliknande tillstånd tillhör den första kategorin av personer som kan få hjälp enligt LSS.
  2. Personkrets 2: du som i vuxen ålder har fått en kognitiv nedsättning efter en hjärnskada som har orsakats av yttre våld eller av en kroppslig sjukdom, tillhör denna personkrets.
  3. Personkrets 3: du som tillhör den här gruppen lever med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på åldrande. Du som tillhör den här personkretsen har stora svårigheter i din vardag och behöver mycket stöd och service.

Kontaktperson

Du kan få en kontaktperson om du behöver en medmänniska att ha kontakt med och göra vardagliga saker tillsammans med. Din kontaktperson kan till exempel se till att du kan delta i olika fritidsaktiviteter. Du och din kontaktperson kan också gå en promenad eller ta en fika tillsammans, bland annat.

Personlig assistans

Du kan ha rätt till personlig assistans om du är under 66 år och har funktionsnedsättningar som gör att du behöver mycket hjälp i vardagen. Det innebär att du får en assistent som hjälper dig i hemmet med att klara av dina grundläggande behov. Det kan handla om att du får hjälp att sköta din personliga hygien, att ta av och på dig kläder, äta samt att kommunicera med dina nära och kära. Möjligheten till personlig assistans finns för att du ska kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.

Du kan ansöka om personlig assistans fram till den dag då du fyller 66 år. Efter att du har fyllt 66 år kan du behålla den assistans som du redan har fått beviljad, men insatsen kan då inte utökas.

Om du får assistans kan du välja att antingen få din hjälp från kommunen, eller att ha assistans från en privat anordnare. Om du väljer en annan anordnare får du ett ekonomiskt stöd av kommunen.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Ibland kan du behöva möjligheten att ha en korttidsvistelse utanför ditt eget hem. Den här möjligheten finns för att du ska kunna återhämta dig och få chans att vara i en ny miljö. Samtidigt får även dina anhörgia tid att vila. Du kan få korttidsvistelse på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller på en lägervistelse.

Så ansöker du om stöd enligt LSS

Du ansöker om stödinsats via en blankett. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken hjälp som du kan få. Om du behöver komma i kontakt med en biståndshandläggare så kan du göra det via vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Ansök om insats för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 202.6 kB.

Vanliga frågor

Med begreppet "goda levnadsvillkor", menas bland annat att du, precis som andra, kan delta i samhället och bestämma över din vardag. Det innebär också att du har ett inflytande över din vård och omsorg.

Du kan få stödinsatser om du har rätt till det enligt LSS. Om den hjälpbehövande inte har förmåga att på egen hand ta ställning i frågan, behöver ansökan komma från vårdnadshavare, god man eller förvaltare. I ansökan behöver du också bifoga ett utlåtande från läkare eller psykolog.

 

Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 288.3 kB.

Om ditt grundläggande behov av personlig assistans är mer än 20 timmar i veckan, är det Försäkringskassan som beslutar om din ersättning. Denna ordning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB).

Om du behöver en kontaktperson tar du kontakt med en biståndshandläggare. Det kostar inget att ha en kontaktperson och det finns inga regler för vilka aktiviteter du och din kontaktperson kan göra tillsammans. Ofta kan kontaktpersonen hjälpa dig att få komma ut och träffa andra.

Du som behöver ha någon med dig när du är ute, kan få så kallad ledsagarservice. Det kan också handla om att du har svårt att komma iväg själv. Om du vill ha en ledsagare kan du kontakta en biståndshandläggare på kommunen. Ledsagaren kan hjälpa dig att komma ut i området där du bor, så att du får möjlighet att delta i samhällslivet på dina egna villkor. Det kan också handla om att du kan besöka vänner, vara med på fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet eller komma ut på en promenad.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: