Hässleholms kommun

Avgifter för dig som bor på äldreboende

Den 13 juni 2024 tog omsorgsnämnden beslut om en ny hyresmodell för lägenheter som tillhandahålls av omsorgsnämnden. För de som redan är boende i någon av omsorgsnämndens hyresbostäder så börjar de nya hyrorna att gälla från och med 1 november 2024. För hyresgäster som flyttar in från och med den 11 juli 2024 gäller den nya hyran direkt.


Nedan information gäller för dig som redan var hyresgäst när beslutet togs om ny hyresmodell.

Din kostnad för hemtjänst i särskilt boende beror på vilken inkomst du har samt på hur hög din hyra är. Du betalar för den hjälp du får av hemtjänsten från med med dagen efter att du har flyttat in på ditt särskilda boende. På boendet serveras du helkost, som omfattar frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat. Även för maten betalar du från och med dagen efter att du har flyttat in.

Så mycket kostar det

  • Hemtjänst (per månad): + 0 - 2 574 kronor
  • Helkost (per månad): 4 680 kronor
  • Hyra: 3 285 - 7 888 kronor

Hyra för äldreboende

Hyran fastställs enligt hyreslagen och höjs årligen per den 1 januari. Vilken hyra du får för ditt boende varierar, beroende på lägenhetens storlek och standard, och debiteras från och med den dagen som du tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten. Du betalar hyra till och med att lägenheten har städats och slutbesiktigats.

Hyran är inte inkomstbaserad och ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten. Om du behöver ansöka om bostadsbidrag så kan du göra det hos Försäkringskassan.

Här nedan kan du läsa om månadshyrorna på våra respektive äldreboenden. Observera att de högsta hyrorna som anges på Ehrenborg, Hemgården, Nybo och Solgården avser hyran för en dubblettbostad.

Äldreboende

Kostnad

Björkhaga

3 285 – 4 442 kronor

Ehrenborg

5 016 – 8 431 kronor

Björksäter

7 888 kronor

Hemgården

3 701 – 6 543 kronor

Högalid

4 439 – 6 543 kronor

Kaptensgården

5 677 – 5 794 kronor

Nybo

4 423 – 6 323 kronor

Sjögläntan

3 948 – 6 484 kronor

Skansenhemmet

4 218 – 6 860 kronor

Solgården

3 492 – 6 285 kronor

Äldreboende som drivs i
enskild regi

4 831 kronor

Sänkning av minimibeloppet

Du som är ensamstående och har fyllt 61 år kan få en sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med 9 procent.

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: