Hässleholms kommun

Stöd vid skilsmässa och separation

Du kan få hjälp av familjerätten om du ska separera eller skilja dig och du har barn.

Om du och din partner ska gå skilda vägar kan det finnas situationer då ni kan behöva utomståendes hjälp för att komma fram till vad som blir bäst för barnet när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Huvudregeln är att du ska vända dig till den kommun där ditt barn är folkbokfört.

Samarbetssamtal på uppdrag av dig

Vi på familjerätten kan erbjuda dig och din familj samtal för att hitta olika lösningar med fokus på barnets bästa. Om du själv kontaktar familjerätten för att få stöd registerar vi ingenting och samtalen är då gratis.

Samarbetssamtal på uppdrag av Domstol

Domstolen beslutar ibland om att föräldrar ska gå på samarbetssamtal. I de fallen behöver vi registrera och dokumentera det som kommer fram i mötet.

Beroende på om ni kan komma överens eller inte

Om du och din partner är överens om vårdnad av era barn kan familjerätten kan hjälpa till med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge gällande barnet. Om ni inte kan komma överens, tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. För att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut, kan tingsrätten begära en utredning från familjerätten kring detta.

Ansöka om äktenskapsskillnad

Om du och din partner är gifta och vill skilja er, måste ni ansöka om äktenskapsskillnad. Detta gör ni hos tingsrätten.

Kontakta familjerätten

Du kommer i kontakt med familjerätten på våra telefontider via kommunens kontaktcenter: 0451- 26 70 00.

Familjerättens telefontider:

  • måndag, tisdag, och onsdag och fredag: klockan 8.30-9.30
  • torsdag: klockan13-14.

Du kan också använda våra e-tjänster om du vill ha kontakt med Familjerätten angående samarbetssamtal, informationssamtal eller få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: