Hässleholms kommun

Samtal och stöd för familjen

Att vara förälder kan vara alldeles underbart men också en utmaning. Ibland kan det kännas skönt att få prata med någon utomstående och kanske få hjälp att sortera tankarna. Kanske kan vi ge dig lite råd och verktyg som du kan prova själv hemma. Alla föräldrar till barn under 18 år har rätt till detta stöd i Hässleholms kommun.

Individ och familjesupporten finns här för dig!

Du kan alltid ringa Individ- och familjesupporten för att få råd och stöd. Du kan få fem fria samtal och vi arbetar på ditt uppdrag, vilket betyder att vi utgår ifrån vad du tycker är viktigt att prata om. Samtalen är gratis, registreras inte och vi har sekretess. Vi har anmälningsplikt på samma sätt som alla som arbetar med barn.

Vi finns på telefon 0451-26 88 60.

Du når oss lättast under våra telefontider: måndagar och onsdagar klockan 13-14, samt fredagar klockan 8.30-9.30.

Vi kan erbjuda fortsatta samtal via bistånd

Enligt socialtjänstlagen kan inte ha så många samtal utan att samtalen blir dokumenterade och följs upp. Det innebär att du under eller efter dina fem samtal får ta ställning till om vi ska avsluta samtalen, eller om du vill ansöka om fortsatt hjälp.

Det betyder att vi finns vid din sida, och att vi tillsammans med dig, hjälper till att göra en ansökan på vår myndighetsdel. När du sedan har fått samtalen beviljade, kommer vi att dokumentera det vi tillsammans kommer fram till under våra möten, för att vi ska kunna följa upp så att du får det du behöver.

Gratis föräldrakurser

För dig som vill träffa andra föräldrar för att prata föräldraskap så finns det möjlighet till det. Tillsammans får ni verktyg, dela erfarenheter och framförallt upplevelsen av att man inte är ensam. Våra föräldakurser riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-6 och 7-12 år. Grupperna hålls på olika platser i kommunen och är gratis. På kursen får du gärna ta med en närstående.

Om du och din familj behöver mer stöd

Tillsammans med dig utreder vi vilka behov du och din familj har. En del saker kan vi inom socialtjänsten hjälpa till med och ibland händer det att vi får ta hjälp av andra myndigheter till exempel barnhabilitering eller barn och ungdomspsykiatrin. Ibland finns vi även med i rollen som koordinator så att familjen får rätt hjälp.

Socialtjänsten har ofta möjligheter att skräddarsy lösningar efter de behov du och din familj har, och kan ge stöd på många olika sätt genom bistånd. Vi strävar efter att erbjuda hjälp så nära hemmet som möjligt och att din familj ska kunna behålla sina upparbetade relationer för att slippa byta viktiga kontaktpersoner.

Om du känner att du behöver stöd för dig och din familj kan du också vända dig till socialtjänstens mottagningsenhet för att ansöka om stöd.

Kontakt: 0451- 26 70 50.

Mottagningsenheten har begränsad telefontid veckorna 27-34

Måndag, klockan 10:00-11:30 och klockan 13:00-14:30

Tisdag, klockan 13:00-14:30

Onsdag, klockan 10:00-11:30 och klockan 13:00-14:30

Torsdag, klockan 13:00-14:30

Fredag, klockan 10:00-11:30

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: