Hässleholms kommun

Patientnämnden

Om du upplever att något i den vård eller det bemötande du har fått inom vården har blivit fel, kan i första hand vända dig till den enhet där du har vårdats. Du kan också vända dig till Patientnämnden, som är en helt fristående instans som inte tillhör den övriga hälso- och sjukvården.

Du kan lämna dina klagomål, frågor och synpunkter om hälso- och sjukvården till Patientnämnden. Du kan vända dig till Patientnämnden med synpunkter på:

  • den regionala hälso- och sjukvården
  • den kommunala vården
  • folktandvården och den privattandvård som Region Skåne finansierar.

Kontakta Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Så kan Patientnämnden hjälpa dig

Patientnämndens uppgift är också att hjälpa dig som patient att få den information som du behöver för att kunna tillvarata dina egna intressen inom hälso- och sjukvården. När du vänder dig till Patientnämnden får du en handläggare som kan hjälpa och stödja dig i ditt ärende. Du kan vara anonym om du vill.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: