Hässleholms kommun

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får vård i ditt eget hem av en sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller av omvårdnadspersonal.

Hemsjukvården finns för dig, dygnet runt. Om du är sjuk och behöver rådgivning ringer du 1177 eller besöker 1177:s webbplats.

Till 1177.se Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor

Du har rätt till hemsjukvård när du på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till vårdcentralen. Då kan du få hjälp att beviljas hemsjukvård. Om du har behov av hemsjukvård planeras insatser tillsammans med sjuksköterska i kommunen.


Du kan även få hemsjukvård om du är 20 år eller äldre och har behov av förskrivna hjälpmedel. För dig som bor på särskilt boende ingår hemsjukvård.


Vi följer upp hur du mår och om du har fortsatt behov av hemsjukvård. Skulle du börja må bättre och inte längre behöva hemsjukvården, avslutas insatsen.

Hjälpmedel från Hässleholms kommun

Ingår för dig som bor på särskilt boende

Du som bor på ett särskilt boende betalar inget extra för att kunna få hemsjukvård. Det ingår i den avgift som du betalar för att ha hemtjänst.


Kostar för dig som bor hemma

Om du bor i ditt eget hem, eller under en period bor på ett korttidsboende, betalar du för hemsjukvård om du får det. För hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal betalar du hemtjänstavgift.


Avgiften beräknas utifrån din inkomst

Om du väljer att lämna in dina inkomstuppgifter på den blankett som heter ”Inkomstförfrågan”, beräknas avgiften utifrån dina inkomster, med ett avdrag för ett minimibelopp och för din bostadskostnad. Om du väljer att inte lämna in någon inkomstförfrågan betalar du maxtaxa.


Viktigt att lämna dina inkomstuppgifter

Om du inte lämnar in blanketten med dina ifyllda inkomstuppgifter, kommer vi automatiskt att fakturera dig 516 kronor per månad. Om du godkänner den summan så behöver du inte lämna in några inkomstuppgiter.

Avgifter för vård och omsorg


Om högkostnadsskydd

Den avgift du betalar för din hemsjukvård ingår i det kommunala högkostnadsskyddet. Här ingår även avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Detta högkostnadsskydd är dock inte detsamma som Region Skånes högkostnadsskydd, som du omfattas av när du besöker vårdcentralen eller sjukhuset. Regionens skydd gäller inte inom den kommunala sjukvården.

Så kontaktar du oss

Om du behöver hjälp att få hemsjukvård, men inte har det sedan tidigare, kan du kontakta oss här:

Telefonnummer: 0451-26 74 00.
Telefontider: måndag- fredag klockan 8-12 och 13-16.


E-postadress: hemsjukvard.ssk@hassleholm.se

 

Faxnummer: 010-20 64 204


Postadress: Hässleholms kommun, omsorgsförvaltningen, Kasern Virgin, "En väg in", 281 80 Hässleholm.

 

Du kan också vända dig till din vårdcentral så hjälper de dig att få kontakt med hemsjukvården.


Kontakt om du har ett pågående ärende

Om du redan har hemsjukvård kan du komma i kontakt med rätt enhet.


Område och telefonnummer


Område 1


Skansenhemmet, Vittsjö

0451-26 61 39

Hemsjukvård Vittsjö/Bjärnum

0451-26 62 15

Nybohemmet, Bjärnum

0451-26 61 08

Lyckåsa, Bjärnum

0451-26 61 52

Solgården, Hästveda

0451-26 62 13

Hemsjukvård; Hästveda

0451-26 63 16

Hemsjukvård norr, Hässleholm

0451-26 74 41

Högalidshemmet, Hässleholm

0451-26 88 49

Hemsjukvård öster, Hässleholm

0451-26 74 21

Ehrenborg, Hässleholm

0451-26 70 03

Hemsjukvård centrum, Hässleholm

0451-26 70 11Område 2


Sjögläntan, Vinslöv

0451-26 62 16

Hemsjukvård, Vinslöv

0451-26 65 80

Björkhaga, Sösdala

0451-26 61 28

Hemsjukvård, Sösdala

0451-26 62 14

Hemgården, Tyringe

0451-26 62 50

Hemsjukvård, Tyringe

0451-26 62 49

Kaptensgården, Hässleholm

0451-26 89 98

Hemsjukvård väster, Hässleholm

0451-26 75 73

Ekegården, Hässleholm

0451-26 89 94Område 3


Sjuksköterskor kväll, natt och helg

0451-26 88 11Område 4


Sjuksköterskor inom funktionsned-

sättning stöd och service

0451-26 65 22

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: