Hässleholms kommun

Våld i nära relationer

Ingen ska behöva utsättas för våld av någon som står den nära. Vi kan hjälpa dig på vägen mot ett liv fritt från våld! Vi hjälper även dig som levt med olika former av våld i nära relation samt dig som utsätter eller utsatt andra för våld i nära relation.

Vad är våld i nära relation?

Är du utsatt eller har du utsatts för något av följande av någon som står dig nära:
 • Kränkande och elaka ord?
 • Kontroll och att du blir begränsad/isolerad?
 • Svartsjuka?
 • Tvingad till sex eller andra sexuella handlingar?
 • Knuffar, fasthållen, örfilar eller slagen?

Har du utsatt eller utsätter du någon som står dig nära för något av följande:

 • Sagt nedlåtande kommentarer och hotat?
 • Begränsat, ställt kontrollerande frågor eller anklagat?
 • Upplevt svartsjuka?
 • Haft sex med någon som inte velat?
 • Slagit, knuffat, hållit fast eller örfilat?

Akut hjälp

Om du är i akut behov av hjälp, ringer du SOS Alarm på 112 eller sociala jouren på 040-676 90 58.

Våld kan drabba alla

De flesta av dem som blir utsatta för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Du kan få hjälp

Socialförvaltningen har ett samordnat team för att ge hjälp och stöd till din familj och för dig som enskild person som lever i, eller har upplevt, våld i en nära relation.

Vi arbetar också med dig som har utsatt, riskerar att utsätta eller utsätter din familj, partner eller annan närstående för hot eller våld. Du kan också kontakta oss med oro för dina anhöriga. Det kostar inget att ha kontakt med oss, du kan vara anonym när du söker råd och vi som jobbar på socialtjänsten har sekretess. Vi kan också anlita tolk vid behov.

Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare och vilken hjälp du kan få.
 • Stödsamtal kring din situation på kort eller lång sikt.
 • Skyddat boende i en akut situation.
 • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter.
 • Har du husdjur och är i behov av skydd så hjälper vi dig även med att ditt husdjur är tryggt.

Funderar du på att lämna en våldsam relation men är för rädd för att göra det? Att lämna en våldsam relation är den farligaste tiden då risken för dödligt våld ökar eftersom våldsutövaren upplever att hen tappar kontrollen över dig och då kommer ta till alla medel för att få dig att stanna i relationen.

Funderar du på att lämna en relation och behöver hjälp med att planera hur du gör det på ett säkert sätt? Ring oss!

Är du i akut behov av hjlp från socialtjänsten kvällar, helger eller röda dagar ringer du sociala jouren på 040-676 90 58.

Vid pågående brott och du är i akut behov av hjälp, ringer du SOS Alarm på 112.

Barn

Barn som lever i familjer där våld förekommer, är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd. Är du orolig för hur ett barn har det eller misstänker att det far illa? Då bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro.

Är du utsatt för våld och vill ansöka om hjälp och stöd?
Utsätter du någon närstående för våld och vill ha hjälp att ändra ditt våldsamma beteende?

Är du orolig fö rnågon som utsätts/utsatts för våld i nära relationer eller utsätter?

Kontakta mottagningsenheten

Telefon: 0451-26 70 50
Besöksadress: Tingshusgatan 1, Hässleholm

Telefontider:

Mottagningsenheten har begränsade telefontider veckorna 27-34

Måndag 10:00-11:30 13:00-14:30

Tisdag 13:00-14:30

Onsdag 10:00-11:30 13:00-14:30

Torsdag 13:00-14:30

Fredag 10:00-11:30

Vad är våld?

Våld i nära relationer är alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan också förekomma inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Du som blir utsatt har en nära relation till, och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Det kan göra att du upplever att det är svårare att göra motstånd och bryta upp.

Nedan kan du läsa mer om vad våld är för att veta om du är utsatt för våld eller utsätter någon annan för våld.

Till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.

Psykiskt våld är till exempel hot, kontroll, svartsjuka, isolering samt kränkande och nedsättande ord samt handlingar. Psykiskt våld kan även utövas via internet och mobiltelefoner.

Det är inte ovanligt att den som utsätter dig för psykiskt våld får dig att känna att allt är ditt fel.

Är när du blir tvingad att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot din vilja. Sexuellt våld är också när någon tjatar sig till sex med dig eller att du går med på att ha sex för att personen inte ska bli arg.

Ekonomiskt våld kan exempelvis vara begränsningar av dina eller era gemensamma ekonomiska tillgångar, personen tar lån/ krediter i ditt namn eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.

Riktas främst mot äldre eller personer med funktionsnedsättning. Till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.

Kan tillexempel vara att personen slår sönder eller förstör exempelvis möbler, telefon eller andra personliga tillhörigheter. Materiellt våld kan också vara att personen slår, bankar eller sparkar på dörrar, väggar och annan inredning.

Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, Familjen och släktens heder är det som är viktigast och därför är det viktigt att alla familjemedlemmar följer reglerna så att inte hedern blir skadad och familjen får skam över sig. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

Ibland tar våldet inte slut för att en våldsam relation är slut.

Då kallas våldet ibland för eftervåld. Eftervåld är våld som du utsätts för efter att den våldsamma relationen tagit slut. Eftervåldet kan upplevas som minst lika fruktansvärt som våldet var under tiden relationen varade, och många gånger blir våldet också värre när relationen tagit slut. Exempel på eftervåld är att personen pratar illa om dig till andra/ sprider osanning, använder barnen för att hämnas på dig, stalkar dig, hotar eller försöker förstöra för dig på andra sätt.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: