Hässleholms kommun

Stöd till unga brottsoffer

Du som har blivit utsatt för eller blivit vittne till ett brott kan ha många tankar, känslor och frågor som kan vara svåra att hantera. Vi kan hjälpa dig med bland annat stöd via samtal, kontakt med polisen, och stöd inför en rättegång.

Stöd för brottsoffer och anhöriga

Vårt brottsofferstöd finns för dig som är 21 år eller yngre och som har blivit utsatt för eller bevittnat ett brott. Det kan till exempel handla om personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande. Stödet finns också för dig som är förälder eller nära anhörig.

Du som brottsoffer kan ha många frågor: varför just jag? Vad händer om jag polisanmäler? Hur går en rättegång till? Vad har jag för rättigheter? Ibland kan det vara svårt att förstå sina egna reaktioner, och det kan också vara svårt att få rutinerna i vardagen att fungera som vanligt.

Du är välkommen att boka in samtal med oss, oavsett om du har gjort en polisanmälan eller inte. Samtalen är gratis och vi som jobbar här har tystnadsplikt.

Hos oss kan du få:

  • Stödsamtal för att hjälpa dig att bearbeta brottshändelsen och dess konsekvenser, samt hjälp att hitta strategier för att få till en fungerande vardag. Du blir erbjuden fem samtal.

  • Praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare, försäkringsbolag, brottsoffermyndighet med mera.

  • Stöd inför rättegång. Du som är utsatt, vittne eller nära anhörig kan få hjälp att förbereda dig inför en eventuell rättegång.

  • Anhörigstöd. Du som förälder eller närstående påverkas mycket av det som har hänt. Vi erbjuder därför samtal för att ge dig råd hur du kan hantera situationen.

Kontakta oss

Du kommer i kontakt med Förebyggandecentrums brottsofferstöd genom
att ringa oss via 0451-26 72 55.

Vi jobbar dagtid måndag-fredag. Lämna ett meddelande på telefonsvararen om ingen svarar, så ringer vi upp så snart vi kan.

Du kan också vända dig till socialtjänstens mottagningsenhet för att få information och rådgivning: 0451-26 70 50, telefontider:

Mottagningsenheten har begränsade telefontider veckorna 27-34

Måndag, klockan 10:00-11:30 och 13:00-14:30

Tisdag, klockan 13:00-14:30

Onsdag, klockan 10:00-11:30 och 13:00-14:30

Torsdag, klockan 13:00-14:30

Fredag, klockan 10:00-11:30

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: