Hässleholms kommun

Parkeringstillstånd

Du som har förflyttningssvårigheter kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det finns också ett särskilt parkeringstillstånd för företagare, så kallade nyttokort. Du som är företagare kan läsa om nyttokort via denna länken.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad om du har en funktionsnedsättning som begränsar hur långt du kan gå.

Du kan ansöka som förare om du har körkort och det är du själv som kör bilen, eller som passagerare om behöver hjälp av föraren utanför bilen.

Det här gäller för att du ska beviljas parkeringstillstånd:

 • Du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du har väldigt svårt att, inom ett rimligt gångavstånd, ta dig från parkeringen till den plats du ska.
 • Du har en funktionsnedsättning och inte kör bilen själv. Du behöver hjälp utanför fordonet av den som kör bilen. Det här förutsätter att du inte kan lämnas ensam vid målpunkten medan föraren parkerar bilen (på en parkeringsplats som inte är till för rörelsehindrade).
 • Du har psykiska problem, till exempel en fobi, och dina besvär gör att du inte kan gå längre sträckor. Det skall vara en läkare med specialkompetens inom psykiatrin som utfärdar intyget.

Till ansökan skall intyg från en legitimerad läkare bifogas. Du kan också uppmanas att inkomma med ett intyg, ett så kallat 6-minuters gångtest. Gångtestet skall utföras med eventuella hjälpmedel och intygas av legitimerad sjukgymnast eller legitmerad fysioterapeut.

Du beviljas inte parkeringstillstånd om du:

 • Är rörelsehindrad under en kortare period, till exempel om du har brutit ett ben och använder kryckor.
 • Är blind men inte har något rörelsehinder.
 • Har svårt att bära
 • Har mag- och tarmproblem som gör att du akut behöver använda en toalett.

Man kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är inte en social förmån.

Så ansöker du

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) genom att fylla i blanketten. Legitimerad läkare skall fylla i och skriva under "Läkarintyg" på sidan 2.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Pdf, 908.1 kB.

Du skickar in blanketten till:

Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
"Parkeringstillstånd för rörelsehindrade"
281 80 Hässleholm

Du kan även kontakta kontaktcenter, så får du blanketten hemskickad.

Tekniska förvaltningen/nämnden beslutar om parkeringstillstånd. Det tar cirka sex veckor innan du får ett besked.

Här kan du parkera med parkeringstillstånd

I vår kommun parkerar du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade gratis på samtliga kommunala parkeringsplatser.

Karta över parkeringar för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Tänk på att:

 • Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du tappar bort tillståndet måste du göra en polisanmälan som du sedan skickar till Tekniska förvaltningen.
 • Om du inte använder ditt parkeringstillstånd enligt reglerna så kan tillståndet återkallas.

Det här gäller för ansökan, beslut och överklagande

 • Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd i.
 • Ditt parkeringstillstånd beviljas för max fem år. Ett tillstånd kan inte förlängas. Du behöver därför ansöka om ett nytt om ditt behov kvarstår. Även om du har beviljats parkeringstillstånd tidigare behöver en ny bedömning göras.
 • Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Hur du går tillväga med överklagan står i beslutsprotokollet, som skickas hem till dig.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: