Komvux Hässleholms kommun

Personal

Kontakt

Ledning och administration

Reception

0451-26 68 65

e-post till reception

Bo Thiman
Rektor

0709-81 86 49

e-post till Bo

Carina Sundberg
Administratör

0451-26 68 55

e-post till Carina

Stina Pallbo
Administratör

0451-26 68 62

e-post till Stina

   

Studievägledning och elevvård

Susanne Johnsson
Studievägledare

0451-26 68 53

e-post till Gunnilla

Lena Rennemark
Studievägledare

0451-26 68 47

e-post till Lena

Therese Axelsson, i tjänst 1/8
Studievägledare

0451-26 68 61


Marie Torstensson
Specialpedagog

0451-26 80 11, 0709-81 80 11

e-post till Marie

Ylva Thordeman
Elevvärd

0734-25 35 47

e-post till Ylva

Lärare, gymnasiekurser

Björn Edén
Matematik

0734-25 36 21

e-post till Björn

Christer Nilsson
Datakurser, latin

0734-25 35 38

e-post till Christer

Eva Harlenbäck
Kemi, naturkunskap

0734-25 35 37

e-post till Eva

Karin Johansson
Biologi 1

0732-49 02 18

e-post till Karin

Olof Åhs
Engelska, svenska 2, 3

0451-26 68 56

e-post till Olof Åhs

Malin Svensson
Svenska som andraspråk

0734-35 67 86

e-post till Malin

Petra Müller
Religion, historia, svenska 1

0732-49 02 09

e-post till Petra

Torsten Segersteén
Fysik, matematik 4, 5

0733-72 61 17

e-post till Torsten
Lärare, vård och omsorg

Evelina Crona

0722-50 05 47

e-post till Evelina

Frida Ekstrand

0734-25 35 36

e-post till Frida

Maria Rosenqvist, utbildningsledare

0723-89 87 80

e-post till Maria

Alexandra Holmrink

0730-45 92 73

e-post till Alexandra

Marita Rosén

0729-77 00 16

e-post till Marita

Emma Qwarfordt

0721-68 66 75

e-post till Emma
Lärare, kock och köksbiträde

Anna Bjerkebo

0734-25 37 05

e-post till Anna

Katarina Stigsdotter

0729-77 00 17

e-post till Katarina

Pirjo Månsson

0451-26 63 68

e-post till Pirjo

Vill du lämna synpunkter, beröm eller klagomål?

Vi är tacksamma för dina synpunkter! När du hör av dig till oss ska du få svar inom två veckor. Vid ett mer omfattande ärende informerar vi dig under tiden som vi handlägger ditt ärende.

Uppdaterad: