Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Region Skåne: så påverkar vårdstrejken Skånes invånare

Region Skåne informerar om hur vårdkonflikten som inleddes den 4 juni påverkar Skånes invånare.

Den 4 juni inleddes en strejk som bland annat påverkar Skånes universitetssjukhus och laboratorieverksamheten i Region Skåne. Andra verksamheter som påverkas av strejken är Lasarettet i Ystad, vårdcentraler i Malmö och Lund och 1177 på telefon.

Exakt vilka verksamheter som påverkas av strejken förändras kontinuerligt. Nya förhandlingar är inplanerade den kommande veckan.

Bokade besök

Du som har inbokade vårdbesök ska gå på dessa så länge du inte får information om något annat. Om besöket behöver ställas in eller flyttas till en annan plats blir du kontaktad av Region Skåne i förväg.

Söka vård

Du kan söka vård som vanligt. Om öppettider ändras kan du se det på mottagningens sida på 1177.se.

Aktuella öppettider på respektive mottagning (1177.se) Länk till annan webbplats.

Sök fram en mottagning i Hitta vård (1177.se) Länk till annan webbplats.

Verksamheter som kan bli påverkade av strejken

  • Tillgången till sjukresor kan påverkas.
  • Provsvar kan bli fördröjda.
  • Risk för försenade förskrivningar av förbrukningsmaterial (där Ystad lasarett eller Sus ansvarar).

Mer information på skane.se

Du kan hålla dig uppdaterad och läsa mer om vårdkonflikten och vilken påverkan den har på vården på Region Skånes hemsida.

Så påverkar vårdkonflikten Region Skåne – Region Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: