Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Ta en video-rundtur på Hasselbacken

Följ med på en rundtur med omsorgsförvaltningens Sara Dahlberg i lokelerna på Hasselbacken, Hässleholms kommuns nya särskilda boende.

Hasselbacken ger fler platser i särskilt boende

Hässleholms kommun har ett ökat behov av platser i särskilt boende i egen regi. Omsorgsnämnden har beslutat om att hyra nya lokaler, Hasselbacken, beläget intill Björksäter. Hela huset kommer användas till boendet och totalt kommer det finnas 60 platser.

Omsorgstagare och personal på tre avdelningar på Högalid kommer flytta till Hasselbacken under hösten 2024. Resterande platser kommer erbjudas till personer som blivit beviljade särskilt boende som ännu inte blivit erbjudna en plats.

Det kommer också att finnas möjlighet för personer som idag bor på särskilt boende på platser som kommunen köper av andra aktörer att flytta in på en kommunal plats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: