Hässleholms kommun

Utbildning och barnomsorg

Styret vill bygga ny restaurangskola

Ett antal medlemmar i Hesslecity krog- och cafénätverk skrev i början av april till Hässleholms kommun och efterlyste en dialog kring det nedläggningshotade restaurangprogrammet. Nu har de fått lugnande besked av styret: en ny restaurangskola finns i planeringen.

De tre kommunalråden träffade på tisdagen några krögare i Hässleholm för att lyssna av deras synpunkter och tankar gällande restaurangskolan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen beslutade i mars att undervisningssalar, matsal och servering inte får användas efter den 1 juli om inte fuktproblematiken åtgärdas på ett godtagbart sätt. Problemen med skolans lokaler har varit kända under en längre tid, men förvärrats efterhand tills nuläget där alternativen är att renovera, bygga nytt eller avveckla programmet.

- Styrets budget kommer att presenteras i sin helhet nästa vecka och då innehåller budgeten medel för en ny restaurangskola. Det är inte aktuellt att renovera den gamla skolan eftersom den har byggnadstekniska problem som blir väldigt dyra att åtgärda, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi vet att restaurangprogrammet är väldigt viktigt för att våra krogar och kaféer ska lyckas rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. För oss är det därför en självklarhet att vi ska kunna erbjuda den gymnasieinriktningen i Hässleholms kommun, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

För att kunna genomföra utbildningen kommer delar av den gamla restaurangskolan att vara i drift kompletterat med moduler tills den nya skolan står klar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: