Flexvux

MENY

Kurslitteratur vård & omsorgsutbildningen ht 2022

Detta är en litteraturlista för hösten 2022. Köp bara böcker i de kurser som du ska läsa under den här tiden.

De flesta av böckerna finns att köpa både som vanliga böcker och i digitala versioner. Du bestämmer själv vilket som passar dig bäst.

 

Kurs: Anatomi och fysiologi 1

Bengtsson, Maria. Lundström, Ulla (2021). Anatomi och fysiologi 1+2. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789151105352


Kurs: Anatomi och fysiologi 2

Bengtsson, Maria, Lundström, Ulla (2021). Anatomi och fysiologi 1+2. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789151105352


Kurs: Funktionsförmåga och funktionshinder 1

Svensson Höstfält, Sonja (2021). Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. Sanoma Utbildning AB, Stockholm.
ISBN: 9789152357743


Kurs: Funktionsförmåga och funktionshinder 2

Svensson Höstfält, Sonja (2021). Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. Sanoma Utbildning AB, Stockholm.
ISBN: 9789152357743


Kurs: Gerontologi & Geriatrik

Skog, Margareta (2021). Gerontologi & Geriatrik. Sanoma Utbildning AB, Stockholm.
ISBN: 9789152331965


Kurs: Hälso- och sjukvård 1
Hedlund Leijon, Anna. Walldin, Christina (2021). Hälso- och sjukvård 1. Liber AB: Stockholm. ISBN: 97891142606 OBS! Detta är upplaga 1, ny utkommer under hösten 2022. Så om inga böcker finns så välj den digitala varianten. ISBN: 9789147143955


Kurs: Hälso- och sjukvård 2

Bengtsson, M. Christidis, M. Lundström, U. Stenlund, A-L (2021). Hälso- och sjukvård 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151106465


Kurs: Omvårdnad 1

Arvidsson, G. Hedlund Leijon, A (2021). Omvårdnad 1. Liber AB: Stockholm. ISBN: 9789147142613


Kurs: Omvårdnad 2
Bengtsson, M. Christidis, M. Lundström, U. Stenlund, A-L (2021) Omvårdnad 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789151106427


Kurs: Psykiatri 1

Göransson, Ann-Marie (2021). Psykiatri 1. Sanoma Utbildning AB, Stockholm. ISBN 9789152361641


Kurs: Psykiatri 2

Andersson Höglund, Inger och Hedman Ahlström, Britt (2022). Psykiatri 2. Sanoma Utbildning AB, Stockholm
ISBN 9789152357200


Kurs: Psykologi 1

Phillips, Tove (2021). Psykologi 1. Gleerups utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151103273


Kurs: Samhällskunskap 1a1

Du får köpa en inloggning via Komvux för 70 kr till Nationalencyklopedins (ne.se) läromedel i Samhällskunskap 1 som finns på Internet. Denna kan läsas via dator, mobiltelefon och läsplatta.


Kurs: Social omsorg 1

Carlander, Helen (2021). Social omsorg 1. Gleerups Utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151105383


Kurs: Social omsorg 2

Carlander, Helen (2021). Social omsorg 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151105390


Kurs: Svenska 1

Gustafsson, Linda & Wivast, Uno (2015). Språket och berättelsen 1, Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789140686138, Andra upplagan ISBN 9789140697110
Alternativt kan licens köpas till en interaktiv elevbok, som går att använda i dator, iPad och läsplatta i 6 månader eller 12 månader.
En obligatorisk roman. Titel meddelas senare.
Valfri ordlista


Kurs: Svenska 1 som andraspråk (SAS1)

Åström, M. (2018) Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3. Studentlitteratur. ISBN: 9789144122014
En obligatorisk roman, titel meddelas senare.
Valfri ordlista


Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-26 68 65
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun