Flexvux

MENY

Kurslitteratur vård & omsorgsutbildningen vt 2022

Detta är en litteraturlista för våren 2022. Köp bara böcker i de kurser som du ska läsa under den här tiden.

Kurs: Anatomi och fysiologi 1

Bengtsson, Maria, Lundström, Ulla (2021). Anatomi och fysiologi 1+2. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789151105352

 

Kurs: Anatomi och fysiologi 2

Bengtsson, Maria, Lundström, Ulla (2021). Anatomi och fysiologi 1+2. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789151105352

 

Kurs: Funktionsförmåga och funktionshinder 1

Bäcklinder Setterlund, Marie & Larsson, Iréne (2021). Funktionsförmåga 1. Gleerups förlag: Malmö.
ISBN: 9789151104485

 

Kurs: Funktionsförmåga och funktionshinder 2

Johansson, Monika (2015). Specialpedagogik 2. Liber AB: Stockholm.
ISBN: 9789147108329

 

Kurs: Gerontologi & Geriatrik

Lindquisth, Eva-Lena (2021). Gerontologi & Geriatrik. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789151104454

 

Kurs: Hälso- och sjukvård 1
Bengtsson, M. Christidis, M. Lundström, U. Stenlund, A-L (2021). Hälso- och sjukvård 1. Gleerups Utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151106458

 

Kurs: Hälso- och sjukvård 2

Bengtsson, M. Christidis, M. Lundström, U. Stenlund, A-L (2021). Hälso- och sjukvård 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151106465

 

Kurs: Omvårdnad 1

Arvidsson, G. Hedlund Leijon, A (2021). Omvårdnad 1. Liber AB: Stockholm. ISBN: 9789147142613

 

Kurs: Omvårdnad 2
Bengtsson, M. Christidis, M. Lundström, U. Stenlund, A-L (2021) Omvårdnad 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 9789151106427

 

Kurs: Psykiatri 1
Niemi, Susanne (2021). Psykiatri 1. Gleerups utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151105307

 

Kurs: Psykiatri 2

Niemi, Susanne (2021). Psykiatri 2. Gleerups utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151105314

 

Kurs: Psykologi 1

Phillips, Tove (2021). Psykologi 1. Gleerups utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789140682116

 

Kurs: Samhällskunskap 1a1

Du får köpa en inloggning via Komvux för 70 kr till Nationalencyklopedins (ne.se) läromedel i Samhällskunskap 1 som finns på Internet. Denna kan läsas via dator, mobiltelefon och läsplatta.

 

Kurs: Social omsorg 1

Carlander, Helen (2021). Social omsorg 1. Gleerups Utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151103273

 

Kurs: Social omsorg 2

Carlander, Helen (2021). Social omsorg 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789151105390

 

Kurs: Svenska 1

Gustafsson, Linda & Wivast, Uno (2015). Språket och berättelsen 1, Gleerups Utbildning AB: Malmö.
ISBN: 978-91-40-68613-8, Andra upplagan ISBN 9789140697110
Alternativt kan licens köpas till en interaktiv elevbok, som går att använda i dator, iPad och läsplatta i 6 månader eller 12 månader.
En obligatorisk roman. Titel meddelas senare.
Valfri ordlista

 

Kurs: Svenska 1 som andraspråk (SAS1)

Åström, M. (2018) Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3. Studentlitteratur. ISBN: 9789144122014
En obligatorisk roman, titel meddelas senare.
Valfri ordlista

 

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-26 68 65
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun