Flexvux

MENY

Kurslitteratur vård- & omsorgsutbildningen vt 2021

Kom ihåg att köpa kurslitteratur i god tid före kursstart!

Termin 1


Hälsopedagogik

Ohlson, L. (2019). Hälsopedagogik, Liber. ISBN: 9789147132126


Psykologi 1

Phillips, T. (2014) Psykologi 1, Gleerups, ISBN: 9789140682116


Samhällskunskap 1

Binkemo, L. (2011) Jobba med samhälle, Sanoma Utbildning, ISBN: 9789162291891


Svenska 1

Gustafsson, L & Wivast, U. (2015) Språket och berättelsen 1, Gleerups, andra upplagan, ISBN: 9789140686138

Alternativt kan licens köpas till en interaktiv elevbok, som går att använda i dator, iPad och läsplatta i 6 eller 12 månader.


En obligatorisk roman, titel meddelas senare.

Valfri ordlista.


Svenska som andraspråk 1 (SAS1)

Åström, M. (2012) Språkporten- Svenska som andraspråk 1 2 3, Studentlitteratur, ISBN: 9789144079172

En obligatorisk roman, titel meddelas senare.

Valfri ordlista.


Svenska som andraspråk 2 (SAS2) och Svenska som andraspråk 3 (SAS3)

Samma litteratur som kursen SAS1:

Åström, M. Språkporten- Svenska som andraspråk 1 2 3, Studentlitteratur, ISBN: 9789144079172

En obligatorisk roman, titel meddelas senare.

Valfri ordlista.


Vård & omsorgsarbete 1

Hjelm, K. Imborn, M & Åsbrink, B. (2017) Vård och omsorgsarbete 1, Sanoma Utbildning, ISBN: 9789152330807


Termin 2


Medicin 1

Bengtsson, M & Lundström, U. (2015) Medicin 1, Gleerups. ISBN: 9789140689917


Psykiatri 1

Göransson, A-M. (2019) Psykiatri 1, Sanoma utbildning, ISBN: 9789152331163


Specialpedagogik 1

Svensson Höstfält, S. (2016). Specialpedagogik 1, andra upplagan. Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152331972


Vård & omsorgsarbete 2

Hjelm. K, Imborg, M & Åsbrink, B. (2019) Vård‐ och omsorgsarbete 2, Sanoma utbildning, ISBN: 9789152354353, upplaga 2


Termin 3


Etik och människans livsvillkor

Cronlund, K. (2017) Etik och människans livsvillkor, Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152333983


Hälsopedagogik

Ohlson, L. (2019). Hälsopedagogik, Liber. ISBN: 9789147132126


Specialpedagogik 1

Svensson Höstfält, S. (2016). Specialpedagogik 1, andra upplagan. Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152331972


PSYKIATRI

Psykiatri 2

Andersson-Höglund, I. (2014) Psykiatri 2, Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152316412


Samhällsbaserad psykiatri

Andersson-Höglund, I & Hedman-Ahlström, B. (2012) Samhällsbaserad psykiatri, Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152315163


FUNKTIONSHINDEROMRÅDET

Socialpedagogik

Carlander, H. (2014) Socialpedagogik, Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152323533


Specialpedagogik 2

Material tillhandahålls via Itslearning


Vårdpedagogik och handledning

Blohm, A & Sparre, H (2012) Vårdpedagogik och handledning, Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152314265Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun