Flexvux

MENY

Svenska som andraspråk 3

Lärare

Malin Svensson

Telefon 0734-35 67 86

E-post till Malin Svensson


CSN-poäng

100


Förkunskaper

Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande


Kursstart

Under fliken ”Ansökan” hittar du startdatum för våra kurser.


Kurskod

SVASVA03


Kursmaterial

Åström, M, (2018) Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3, Lund, ISBN: 9789144122014

Titel på roman meddelas senare.


Obligatoriska moment

Studieuppgifter i form av insändningsuppgifter, övningar och självrättande test. Om du studerar i studiegrupp är det även lektionsträff en gång per vecka. I kursen ingår skriftliga prov som du gör på skolan.


Kurspresentation

Elever med annat modersmål än svenska, ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet, och interagerar med andra människor i olika situationer.

Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga. Eleverna får en ökad respekt för andra personers språk och deras sätt att uttrycka sig. Kursen behandlar muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande slag och av vetenskaplig karaktär. I kursen behandlas det svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer, läsning och samtal om texter av olika slag med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera. Kursen behandlar språklig variation och språkanvändning med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell bakgrund i språksituationer kan användas för att uttrycka maktförhållanden.


Övrigt

Kurslängden är en hel termin om du studerar i studiegrupp. Om du väljer flexstudier (distansstudier) kan kursen läsas på kortare tid. Du kan även få studiehjälp på kursen.


Kursmål

www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-26 68 65
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun