Flexvux

MENY

Svenska som andraspråk 2

Lärare

Malin Svensson

Telefon 0734-35 67 86

E-post till Malin Svensson


CSN-poäng

100


Förkunskaper

Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande


Kursstart

Under fliken ”Ansökan” hittar du startdatum för våra kurser.


Kurskod

SVASVA02


Kursmaterial

Åström, M, (2018) Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3, Lund, ISBN: 9789144122014

Titel på roman meddelas senare


Obligatoriska moment

Studieuppgifter i form av insändningsuppgifter, övningar och självrättande test. Om du studerar i studiegrupp är det även lektionsträff en gång per vecka. I kursen ingår skriftliga prov som du gör på skolan.


Kurspresentation

Kursen ger elever med annat modersmål än svenska, möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer.

Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga. Eleverna får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. Kursen innehåller såväl muntlig, utredande och argumenterande framställning, som skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer, läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-, och arbetsliv, tillsammans med läsning av skönlitteratur behandlas i kursen. Ytterligare centrala innehåll som behandlas är berättarstruktur och språksläktskap.


Övrigt

Kurslängden är en hel termin om du studerar i studiegrupp. Om du väljer flexstudier (distansstudier) kan kursen läsas på kortare tid. Du kan även få studiehjälp på kursen.


Kursmål

www.skolverket.se

 

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-26 68 65
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun