Flexvux

MENY

Svenska 3

Lärare

Olof Åhs

Telefon 0734‐25 35 34

E‐post till Olof Åhs


CSN‐poäng

100


Förkunskaper

Svenska 2 eller motsvarande


Kursstart

Under fliken "Ansökan" hittar du startdatum för våra kurser.


Kurskod

SVESVE03


Kursböcker

Sjöstedt, B & Jeppsson, T, (2011) Människans texter ‐ Språket, Lund, ISBN: 9789144059242

Valfri ordlista (gärna SAOL som finns gratis på nätet).


Obligatoriska moment

Studieuppgifter i form av insändningsuppgifter och självrättande tester ska göras i studieplattformen Itslearning. Om du går i studiegrupp är det lektionsträff en gång per vecka. I kursen ingår skriftliga prov som du gör på skolan. Nationellt prov (uppsatsskrivning och argumenterande tal) är ett obligatoriskt prov.


Om Svenska 3

Kärnan är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet. Med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.


Kursen innehåller ytterligare fördjupad analys av muntlig och skriftlig framställning, med utgångspunkt i klassisk och praktisk retorik och texter av vetenskaplig karaktär. Tal och längre skriftliga framställningar som anknyter till vetenskapliga texttyper ingår. Språkhistoria behandlas för att ge en djupare förståelse av svenska språkets utveckling genom århundradena. Analyser av epik, lyrik och dramatik bidrar till fördjupade insikter i litteraturvetenskap. Svenska är ett gymnasiegemensamt ämne.


Kursmål

www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Övrigt

Kurslängden är en termin om du studerar i studiegrupp. Om du väljer flexstudier (distansstudier) kan kursen läsas på kortare tid. Du kan även få studiehjälp i kursen.

 

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-26 68 65
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun