Flexvux

MENY

Svenska 3

Lärare

Olof Åhs

Telefon 0451‐76 20 23 eller 0734‐25 35 34

E‐post till Olof Åhs


CSN‐poäng

100


Förkunskaper

Svenska 2 eller motsvarande


Kursstart

Vår‐ och hösttermin


Kurskod

SVESVE03


Kursböcker

Sjöstedt, B & Jeppsson, T, (2011) Människans texter ‐ Språket, Lund, ISBN: 9789144059242

Valfri ordlista (gärna SAOL)


Obligatoriska moment

Kursen har tre lektionstillfällen.
Studieuppgifter i form av sex insändningsuppgifter och ett självrättande test.
I kursen görs ett kursprov, två muntliga framförande och ett nationellt prov.


Om Svenska 3

Kärnan är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet. Med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.


Kursen innehåller ytterligare fördjupad analys av muntlig och skriftlig framställning, med utgångspunkt i klassisk och praktisk retorik och texter av vetenskaplig karaktär. Tal och längre skriftliga framställningar som anknyter till vetenskapliga texttyper ingår. Språkhistoria behandlas för att ge en djupare förståelse av svenska språkets utveckling genom århundradena. Analyser av epik, lyrik och dramatik bidrar till fördjupade insikter i litteraturvetenskap. Svenska är ett gymnasiegemensamt ämne.


Kursmål

www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

Den normala kurslängden är en termin. Vi erbjuder studiehjälp två gånger i veckan och vid dessa tillfällen kan du få individuell hjälp med dina studier.


Du kan välja flexstudier eller att ingå i en studiegrupp som träffas en gång i veckan.

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun