Flexvux

MENY

Svenska 2

Lärare

Olof Åhs

Telefon 0451‐76 20 23 eller 0734‐25 35 34

E‐post till Olof Åhs


CSN‐poäng

100


Förkunskaper

Svenska 1 eller motsvarande


Kursstart

Vår‐ och hösttermin


Kurskod

SVESVE02


Kursböcker

‐ Sjöstedt, B & Jeppsson, T, (2011) Människans texter - Språket, Lund, ISBN: 9789144059242

‐ Lindqvist, A & Lindqvist, K, (2012) Människans texter - Litteraturen, Lund, ISBN: 9789144059822

‐ Jeppsson, T, Lindqvist, A, Lindqvist, K & Sjöstedt, B, (2012) Människans texter - Antologin, Lund, ISBN: 9789144059839

‐ Voltaire, Candide (valfri utgåva, men ej förkortad version)

‐ Valfri ordlista (gärna SAOL)


Obligatoriska moment

Kursen har tre lektionstillfällen.
Studieuppgifter i form av fyra insändningsuppgifter och fyra självrättande tester.
I kursen görs tre kursprov och ett muntligt framförande.


Om svenska 2

Kärnan är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet. Med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.


Kursen innehåller en fördjupad analys av muntlig och skriftlig framställning, med fokus på diskursiva genrer som utredning och argumentation. Det litteraturvetenskapliga innehållet kretsar kring olika svenska och internationella författarskap. Vi belyser även användningen av skönlitterära verkningsmedel. Grammatik och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden behandlas för att ge viktiga insikter i språkets uppbyggnad, och kännedom om svenskans förhållande till övriga språk i regionen. Svenska är ett gymnasiegemensamt ämne.


Kursmål

www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

Den normala kurslängden är en termin. Vi erbjuder studiehjälp två gånger i veckan och vid dessa tillfällen kan du få individuell hjälp med dina studier.


Du kan välja flexstudier eller att ingå i en studiegrupp som träffas en gång i veckan.

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun