Flexvux

MENY

Svenska 1

Lärare

Petra Müller

Telefon 0732-49 02 09

E-post till Petra Müller


CSN‐poäng

100


Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande


Kursstart

Vår‐ och hösttermin


Kurskod

SVESVE01


Kursbok

Gustafsson, L & Wivast, U (2015) Språket och berättelsen 1, Gleerups, ISBN: 9789140686138

Alternativt kan licens köpas till en interaktiv elevbok, som går att använda i dator, iPad och läsplatta i 6 månader eller 12 månader.

En obligatorisk roman. Titel meddelas senare.


Obligatoriska moment

Obligatoriska närträffar (studiegrupp) varje vecka.
Studieuppgifter i form av inlämningsuppgifter, diagnoser och muntliga framställningar.
Två prov samt nationellt prov som ges i tre delar.


Om Svenska 1

Kärnan är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet. Med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier, lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.


I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter. Eleverna ska också bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter, samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.


Centralt innehåll i kursen är

 • muntlig framställning med mottagaranpassning och användning av presentationstekniska hjälpmedel
 • skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion
 • argumentationsteknik
 • grunderna i den retoriska arbetsprocessen
 • bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text
 • citat- och referatteknik
 • grundläggande källkritik
 • skönlitteratur
 • berättarteknik
 • språkliga begrepp och språkriktighetsfrågor
 • språksociologi (utdrag från www.skolverket.se).


Kursmål

www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

Kursen kan påbörjas och avslutas vid andra tider än vid terminsstart och terminsslut, men alla obligatoriska moment måste vara genomförda innan betyg sätts. Genomförande av nationella prov kan endast erbjudas vid vissa tillfällen, vilket gör att det kan komma att påverka studietakten. Den normala kurslängden är en termin men kan vid behov eventuellt variera mellan tio veckor och två terminer.


Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun