Flexvux

MENY

Naturkunskap 1a2

Lärare

Eva Harlenbäck

Telefon 0734-25 35 37

E-post till Eva Harlenbäck


CSN-poäng

50 poäng


Förkunskaper

Naturkunskap 1a1 eller motsvarande


Kursstart

Vår- och hösttermin


Kurskod

NAKNAK01a2


Kursbok

Du får köpa en inloggning via Flexvux för 70 kr till Nationalencyklopedins läromedel i Naturkunskap 1 som finns på Internet. Denna kan läsas via dator, mobiltelefon och läsplatta.


Obligatoriska moment

Två laborationstillfällen à 2 timmar.

Studieuppgifter i form av insändningsuppgifter, självrättande tester samt en hemlaboration med tillhörande laborationsrapport.

Delprov, två skrivs via Internet (Fronter) och ett på Norra station.


Om Naturkunskap 1a2

Kursen handlar bland annat om att se samband mellan hälsa och hur vi lever, till exempel hur påverkar kost, träning, konsumtion, samt droger oss och miljön? Vi tar även upp bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Vi arbetar efter naturvetenskapliga arbetsmetoder och har ett naturvetenskapligt förhållningssätt då vi kritiskt granskar ovetenskapligt grundade påståenden.


Kursmål

www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

Kursen kan påbörjas och avslutas vid andra tider än vid terminsstart och terminsslut, dock måste alla laborationer vara gjorda innan betyg sätts. Laborationsmöjligheter kan bara erbjudas vid vissa tillfällen, vilket gör att det kan komma att påverka studietakten. Den normala kurslängden är cirka åtta veckor, men kan vid behov eventuellt variera mellan fem veckor och en termin. Nk1a2 påbörjas normal mitt i terminen (med undantaget att en laboration görs i början av terminen), och läses tillsammans med dem som läser Nk1b, men det går även bra att läsa under andra perioder.


Du kan välja flexstudier, eller att ingå i en studiegrupp som träffas en gång i veckan. Du kan även få individuell studiehjälp två gånger i veckan.

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun