Flexvux

MENY

Matematik 1

Lärare

Björn Edén

Telefon 0734- 25 36 21

E-post till Björn Edén


CSN‐poäng

100


Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande


Kursstart

Vår‐ och hösttermin


Kurskod

MATMAT01a, MATMAT01b eller MATMAT01c


Matematik 1

Det här är den enda matematikkursen som är obligatorisk på alla program, för alla elever.

  • Matematik 1a, 100 poäng, bygger på de kunskaper grundskolan ger, eller motsvarande. Kursen ska ingå i samtliga yrkesförberedande program.
  • Matematik 1b, 100 poäng, bygger på de kunskaper grundskolan ger, eller motsvarande. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Matematik 1c, 100 poäng, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
  •  

Matematikämnet kan läsas i tre olika spår. Beroende av vilket program man väljer läser man ett visst spår, där vissa kurser är obligatoriska och vissa frivilliga. Hur de olika spåren ser ut, framgår av tabellen nedan.

tabell över vad de olika matte-inriktningarna innehåller, tre kolumner

Kursbok

Alfredsson m. fl, Matematik 5000 – Kurs 1bc Vux, Natur och Kultur, ISBN: 9789127435056

(Ska du läsa matematik 1A ska du ha denna bok: Alfredsson m. fl, Matematik 5000 – Kurs 1a Röd, Natur och Kultur, ISBN: 9789127421561)

Skaffa bok i god tid innan kursen startar!


Obligatoriska moment

Kursen har träffar två gånger per vecka (studiegrupp) eller fyra obligatoriska lektionstillfällen (flexspår).

Studieuppgifter i form av insändningsuppgifter och självrättande tester.

Två delprov samt ett helkursprov (Nationellt prov).


Om Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov, som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.


Kursmål

www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

Den normala kurslängden är en termin. Vi erbjuder extra studiehjälp en gång i veckan och vid detta tillfälle kan du få individuell hjälp.


Du kan välja flexstudier, eller att ingå i en studiegrupp som träffas två gånger i veckan.

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun