Flexvux

MENY

Historia 1b

Lärare

Petra Müller

Telefon 0732-49 02 09

E-post till Petra Müller


CSN‐poäng

100


Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande


Kursstart

Hösttermin


Kurskod

HISHIS01


Kursbok

Nyström H., Nyström L., Nyström Ö. & Hallberg E., Perspektiv på historien 1b (OBS! 2:a upplagan) Gleerups, ISBN: 9789140691118


Obligatoriska moment

Närträffar och/eller studiegrupper varje vecka (studiegruppspåret).


Studieuppgifter

Inlämningsuppgifter, övningar och eget arbete.


Prov

Prov som skrivs på Flexvux.


Om Historia 1b

Historia 1b ger en bred grund i historieämnets arbetssätt och metoder. Granskning och tolkning av historiskt källmaterial och kunskaper i källkritik spelar en stor roll. I kursen diskuterar vi, och arbetar med, de olika epokerna. Tyngdpunkten ligger framförallt på den moderna historien, där vi fördjupar oss i långsiktiga historiska förändringsprocesser som till exempel jordbrukets utveckling, könsmönster och makt. I kursen diskuteras och analyseras även det som kallas historieanvändning.


Kursmål

www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

Kursen kan påbörjas och avslutas vid andra tider än vid terminsstart och terminsslut, dock måste alla obligatoriska moment vara genomförda innan betyg sätts. Den normala kurslängden är en termin, men kan vid behov eventuellt variera mellan tio veckor och två terminer.

Du kan välja flexstudier, eller att ingå i en studiegrupp som träffas en gång i veckan. Du kan även få individuell studiehjälp två gånger i veckan.

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun